Home>English>About CASH>Corporate Governance

Chairman of the Board(The legal representative):Wu Lebin

Members of the Board: Wu Lebin, Tang Xudong, Zhang Guohong, Zhang Yongming, Suo Jishuan

Chairman of the Supervisory Board:Zhang Ping
Members of the Supervisory Board: Zhang Ping,Wang Ge,Liu Jianyao, Yang Hongmei, Zhao Chunmei

General Manager:Suo Jishuan
Vice President: Wang Qi, Chen Xiaofeng, Zhang Yong
Assistant to President: Feng Ling, Liu Rongguang, Zhou Yong